Välkommen att kontakta oss!


Hallstaviks Schakt AB
Svarvvägen 2
763 30 Hallstavik

Telefon: 0175-210 44
Telefax: 0175-200 15
E-post: info@hallstaviksschakt.se

Skicka förfrågan


Anna-Karin Mattsson
VD
Dir: 0175-233 26
Mob: 070 936 02 75Urban Lindblad
Affärsutveckling
Dir: 0175-233 36
Mob: 070 337 00 93
Ekonomi och administration


Annika Ytterberg
Kundfaktura
Dir: 0175-233 41
Mob: 070 361 27 22Elisabeth Gustafsson
Bokföring och redovisning
Dir: 0175-4300 73Eva Lundberg
Personaladministration och leverantörsfaktura
Dir: 0175-4300 74
Mob: 070 913 48 81

Lyft, transport och maskintjänst


Jörgen Linderis
Arbetsledare maskintjänst
Dir: 0175-233 24
Mob: 070-227 82 39Emelie Lindblad
Administratör ltft, transport & maskintjänst
Dir: 0175-4300 71
Mob: 076 584 88 96Jonas Söderblom
Arbetsledare lyft
Mob: 070-242 38 71Michel Brundin
Arbetsledare transport
Mob: 070-939 45 04
Stenkrossning


Monica Colling
Monica Colling
Mob: 070 947 14 81Tomas Selander
Arbetsledare Olunda
Mob: 070-722 05 13Johan Dahlgren
Arbetsledare VällstaEgon Danielsson
Arbetsledare RoslagskrossenJonas Lundell
Underhållsansvarig kross
Mob: 073-769 17 71Per Sundell
Vice VD
Dir: 0175-233 25
Mob: 076 790 35 80

Skicka e-post