Maskinpark

Hallstaviks Schakt AB har ett 50-tal maskiner som utför både större och mindre arbeten. För att säkerställa att det jobb vi gör åt dig blir som planerat, har vi en hög nivå på allt vårt förebyggande maskinunderhåll och dessutom en egen serviceverkstad.

Vanligtvis hyr vi ut maskiner med förare, antingen efter offert eller till ett överenskommet timpris. Många av våra fordon och maskiner är miljöanpassade och energisnåla. Vill du ha mer exakta uppgifter om våra olika fordon och maskiner, hör gärna av dig via e-post eller telefon. 

Kontakta oss gärna för mer information

Kranbil

Kranbilen är vår specialist på lossning och lastning i svåråtkomliga utrymmen. Vår 4-axliga kranbil har en storlek på 32 ton/m och har specialutrustning såsom skopor, gafflar mm.

MOBILKRANAR

I vår maskinpark har vi mobilkranar som kan lyfta upp till 80 meter högt och 100 ton tungt, vi lyfter bland annat: båtar, träd, hela hus, husresning, tegellyft och diverse lyft vid byggen.

TELEPORTERS

I maskinparken har vi teleporters som klarar tunga lyft både på höjden och horisontellt. Teleportern passar bra ute på bygget och vid lyft på andra ställen där det är trångt.

HJULLASTARE

Med våra lastmaskiner lastar och hanterar vi massor, planerar marker, plogar snö och mycket annat. Våra hjullastare har mellan 5 till 80 tons arbetsvikt.

GRÄVMASKINER

Vi har både hjul- och bandburna grävmaskiner med en arbetsvikt från 5,5 till 85 ton. Vi använder oss av maskinstyrning som ökar precision och hastighet vid schaktning och finplanering.

DUMPRAR

Dumprarna i maskinparken transporterar massor. Vi har dumprar med en lastvikt på mellan 10 ton – 35 ton.

BERGTRUCKAR

I vår krossverksamhet har vi en rad bergtruckar för materialhantering och transport, med en lastvikt på ca 40 ton.

BANDTRAKTORER

I maskinparken har vi bandtraktorer i både vanligt utförande och LGP. Vid behov använder vi oss av maskinstyrning som ökar precision och hastighet.

VÄLTAR

Vi har ett par olika vältar som komprimerar och jämnar ut underlag som kan bestå jord, grus, makadam. Vi har vältar i olika utförande och storlekar som passar för olika ändamål. 

KROSSAR OCH SIKTAR

Vi har Mobila-, fasta-, kon/spindel- och käftkrossar samt siktar. Våra stenkrossar och siktar krossar vi stora stycken av sten eller malm till mindre stycken för att framställa krossgrus eller möjliggöra fortsatt anrikning av malmen.

Har du frågor om våra maskiner - ring oss på 0175-210 44