Fakturainformation för dig som är vår leverantör

Tack för gott samarbete!

Se nedan för fullständig fakturainformation och skicka sedan din faktura till faktura@hallstaviksschakt.se. Din faktura ska innehålla:

Beställarens namn

Fakturan måste innehålla beställarens namn, i annat fall behöver vi returnera fakturan.

Projektnummer

Det krävs att fakturan innehåller projektnummer, arbetsordernummer eller liknande.

Tid & plats

Om fakturan avser en utförd tjänst ska det framgå av fakturan var och tidsperiod för när arbetet är genomfört.

PDF-fil

Vi tar helst emot fakturor via mail i form av pdf-fil, en fil per faktura och den ska då även innehålla eventuella underlag.

Skicka din faktura till:

faktura@hallstaviksschakt.se

Vill du komma i kontakt med vår ekonomiavdelning?

Kristoffer Engström Åslund på vår ekonomiavdelning besvarar gärna dina fakturafrågor. Du når honom enligt nedan.