Maskintjänst

Vi på Hallstaviks Schakt AB har ett 50-tal maskiner som utför både större och mindre arbeten. För att säkerställa att vår leverans till dig är av hög kvalitet och sker inom projektets tidsram så gör vi kontinuerligt förebyggande maskinunderhåll. Vi har dessutom en egen serviceverkstad.

Vi utför en hel del olika arbeten med våra hjullastare & traktorer åt både privatpersoner och företag

Vår maskintjänst inkluderar

Kantskärning av vägar

Sladd & skrapning av grusvägar

Dammbekämpning av vägar & ridbanor

Snöröjning, sandning & plogning

Lastning & lossning av olika slags gods

Hjullastare möjliggör våra maskintjänster

Vi är mycket stolta över vår fullt utrustade maskinpark. Vår stora tillgång av maskiner och vårt kompetenta team, som vet exakt hur maskiner ska framföras för att arbetet ska optimeras, gör att vi är din trygga och pålitliga leverantör. 

BANDTRAKTOR

I maskinparken har vi bandtraktorer i både vanligt utförande och LGP. Vid behov använder vi oss av maskinstyrning som ökar precision och hastighet.

DUMPER

Dumprarna i maskinparken transporterar massor. Vi har dumprar med en lastvikt på mellan 10 ton – 35 ton.

HJULLASTARE

Med våra lastmaskiner lastar och hanterar vi massor, planerar marker, plogar snö och mycket annat. Våra hjullastare har mellan 5 till 80 tons arbetsvikt.

VÄLT

Vi har ett par olika vältar som komprimerar och jämnar ut underlag som kan bestå jord, grus, makadam. Vi har vältar i olika utförande och storlekar som passar för olika ändamål. 

Underhåll i maskinparken

För att garantera att våra slutprodukter levereras till kunder i tid och upprätthåller hög kvalitet, ägnar vi oss ständigt åt proaktivt maskinunderhåll. Vi genomför kontinuerliga och förebyggande underhållsåtgärder på samtliga maskiner i vår maskinpark.

Hyr maskin och kompetens

Vi hyr ut maskiner med förare, antingen efter offert eller till ett överenskommet timpris. Många av våra fordon och maskiner är miljöanpassade och energisnåla. Vill du ha mer exakta uppgifter om våra olika fordon och maskiner och möjlighet att hyra? 

Köpa begagnad maskin?

Ibland behöver vi uppdatera vår maskinpark med nya maskiner. Det behöver inte betyda att de maskiner vi byter ut inte håller måttet längre. En anledning till att vi byter ut maskiner är får att uppnå vårt miljömål som innebär att majoriteten av våra maskiner ska vara miljömaskiner.